Tutor
No Comments Yet

Tutor

Ongelmaperustainen oppiminen organisoituu pienryhmätyöskentelyn ympärille, jolloin myös oppimisen ohjaaminen tapahtuu paljolti ryhmässä. Tutorin tehtävänä on ohjata ongelmankäsittelyä, ryhmän toimintaa ja oppimista kokonaisuudessaan. Tutor voi ohjata ryhmää monin eri tavoin. Joskus tutorin on tarkoituksenmukaista puuttua ryhmän toimintaan ja yhteiseen ongelmankäsittelyyn. Toisinaan on parempi ratkaisu olla puuttumatta käsittelyyn. Aktiivisina ohjauskeinoina tutor voi käyttää esimerkiksi johdattelevia kysymyksiä, keskustelua sekä ohjeiden ja palautteen antamista. Ohjaajana tutorin tulisi olla itsekin oppijana ryhmässä.

PBL is a learning approach
And I'm the coach
(C) 2008 Matti Helelä

Lähteet

Helelä, M. & Fagerholm, H. (2008). Tracing the Roles of the PBL Tutor. A Journey of Learning. Haaga-Helia Publication Series. Discussion 10/2008. Helsinki: Haaga-Helia University of Applied Sciences.  Kommentit

 |  Katso historia  |
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy
Copyright 2010 Probell ry
Rekisteriseloste | Käyttöehdot