Soveltaminen
No Comments Yet

Soveltaminen

Ongelmaperustaista oppimista sovellettaessa käytössä on erilaisia malleja. On myös olemassa erilaisia näkemyksiä siitä, mikä on ja mikä ei ole ongelmaperustaista oppimista. Kirjallisuudessa ongelmaperustaisina tunnettuja käytänteitä on myös nimetty eri tavoin. Ongelmaperustaisen oppimisen soveltamistapojen on todettu vaihtelevan aina sen mukaan, millä tiedonalalla ja aihealueella sekä missä organisaatiossa ja millä henkilökunnalla sitä toteutetaan. Sovellusten on todettu heijastelevan erilaisten käyttötarkoitustensa ohella myös erilaisia näkemyksiä oppimisesta. Nämä eroavaisuudet näkyvät muun muassa opetuksen toteutuksessa, oppimisen kohteessa ja arvioinnissa sekä ongelmien luonteessa. (Poikela, S. 1998, 71-84)

Lähteet

Poikela, S. (1998) Ongelmaperustainen oppiminen – uusi tapa oppia ja opettaa? Ammattikasvatussarja 19. Hämeenlinna: Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos.  Kommentit

 |  Katso historia  |
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy
Copyright 2010 Probell ry
Rekisteriseloste | Käyttöehdot