Ongelma
No Comments Yet

Ongelma

Ongelmaperustaisen pedagogiikan pyrkimyksenä on kuvattu teorian ja käytännön sekä eri tieteen- ja tiedonalueiden yhdistämistä siten, että kyettäisiin luomaan vastaavuus koulutuksen ja ammatillisen osaamisen välille. Tähän pyritään hahmottamalla ammatillisesta käytännöstä nousevia ongelma-alueita ja ammattilaisen työssään tarvitsemia osaamisalueita. PBL-pedagogiikassa ongelma esitetään herätteenä tai lähtökohtana tutorryhmän työskentelylle. opetussuunnitelman perusyksikkönä ovat tällöin ammatillista käytäntöä tai muuta todellisuutta vastaavat pulmalliset tilanteet ja ongelmat, joiden tarkoituksena on haastaa oppijat toimintaan, eli ongelmien ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen suhteessa kontekstiinsa. (Poikela, S. 1998, 14-16.). Ongelman tehtävänä on kantaa ongelmanratkaisua ja arvioinnin tehtävänä on kantaa oppimisprosessia (Poikela, E. & Poikela, S. 1999).

Lähteet

Poikela, S. (1998) Ongelmaperustainen oppiminen – uusi tapa oppia ja opettaa? Ammattikasvatussarja 19. Hämeenlinna: Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos.

Poikela, E. & Poikela, S. (1999.) Kriittisyys ja ongelmaperustainen oppiminen
Julkaisussa: Järvinen-Taubert, Johanna & Valtonen, Päivi (toim.).
Kriittisyyteen kasvu korkeakouluopetuksessa, 167-185.Tampere: TAJU. http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/oppimiskeskus/verkkoaineisto/kasv/poikela99.pdf  Kommentit

 |  Katso historia  |
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy
Copyright 2010 Probell ry
Rekisteriseloste | Käyttöehdot