Arviointi
No Comments Yet

Arviointi

PBL-opetussuunnitelman taustalla vaikuttavat perusolettamukset oppimisesta ja tiedosta edellyttävät myös oppimisen arvioinnin kriittistä tarkastelua.

Perinteisesti oppimisen arviointi on keskittynyt tiedon määrän ja laadun sekä suoritusten ja tulosten mittaamiseen, mutta PBL nostaa arvioinnin keskiöön myös reflektiiviset oppimaan oppimisen ja ongelmanratkaisun taidot sekä sosiaaliset tiedon prosessoinnin ja yhteistoiminnan taidot (Poikela & Nummenmaa 2002, 45-46). Arvioinnin kohteena ovat tällöin yhtä lailla oppimiseen ja ongelmanratkaisuun liittyvät prosessit, oppimisen lopputuotokset sekä yksilön ja ryhmän toiminta. PBL:ssä arviointia ei nähdä sen paremmin opettajan kuin opiskelijankaan muista riippumattomana toimintana, vaan jatkuvana kollaboratiivisena toimintana kaikkien arvioinnissa osallisena olevien toimijoiden välillä (Nummenmaa & Perärouhu 2003). Oppimissyklin ytimenä on arviointi, joka liittyy kaikkiin oppimisen vaiheisiin.

Student assessment
Is not the tutor's judgement
Rather than process possessors
We are co-assessors
(C) 2008 Matti Helelä

Lähteet

Nummenmaa, A-R. & Perärouhu, H. (2003) Opetuksen ja oppimisen arviointi. Teoksessa: Nummenmaa, A-R. & Virtanen, J. (Toim.) Ongelmasta oivallukseen. Ongelmaperustainen opetussuunnitelma. Tampere: Tampere University Press.

Poikela, E. & Nummenmaa, A-R. (2002) Ongelmaperustainen oppiminen tiedon ja osaamisen tuottamisen strategiana. Teoksessa: Poikela, E (Toim.) Ongelmaperustainen pedagogiikka - Teoriaa ja käytäntöjä. Tampere: Tampere University Press.

Helelä, M. & Fagerholm, H. (2008). Tracing the Roles of the PBL Tutor. A Journey of Learning. Haaga-Helia Publication Series. Discussion 10/2008. Helsinki: Haaga-Helia University of Applied Sciences.  Kommentit

 |  Katso historia  |
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy
Copyright 2010 Probell ry
Rekisteriseloste | Käyttöehdot