Etusivu
No Comments Yet

ProBell ry:n PBL-wiki on kaikille avoin luettavaksi.
Jäsenet pääsevät muokkaamaan wikiä kirjauduttuaan sisään henkilökohtaisella tunnuksellaan.

Ongelmaperustainen oppiminen

Ongelmaperustainen oppiminen (PBL, Problem-based Learning) on kokonaisvaltainen oppimisympäristön, opetussuunnitelman, oppimisen, opiskelun ja opetuksen lähestymistapa, joka rakentuu kokemuksellisen, yhteistoiminnallisen, kontekstuaalisen ja konstruktiivisen oppimisen teoreettisten näkökulmien varaan, ja jolla on selvästi osoitettavat yhtymäkohdat arkielämän oppimis- ja toimintaprosesseihin.

Ongelmaperustainen oppiminen on tehokkaan ammatillisen korkeakoulupedagogiikan innovaatio, jonka käynnistäjänä pidetään McMasterin yliopiston lääketieteen tiedekuntaa 1960-luvun lopulla. Viime vuosikymmeninä ongelmaperustainen oppiminen on levinnyt erilaisina variaatioina ympäri maailmaa, kuitenkin perusteensa säilyttäen (Boud & Feletti 1999, 17-19). Sen soveltaminen on aloitettu Suomessa 1990-luvulla Tampereella (mm. lääkärikoulutus, fysioterapeuttien koulutus). Sittemmin sitä on ryhdytty soveltamaan eri aloilla, esim. kauppa- ja oikeustieteisiin sekä tekniikkaan. Korkea-asteen koulutuksen ohella sitä käytetään Suomessa ammatillisessa koulutuksessa ja pienimuotoisemmin myös muutamissa lukioissa, yrityksissä ja organisaatioissa sekä täydennyskoulutuksessa. PBL:n perusidea on oppimisen käynnistyminen työelämästä tai muusta koulutusalan todellisuudesta nousevien autenttisten ongelmien käsittelyn myötä. Ongelmaperustainen oppiminen on opetussuunnitelmatason strateginen linjaus, ei vain opetuksessa käytettävä metodi.

"We believe in instruction
Through social knowledge construction" (Helelä 2008)

Opetussuunnitelma

Soveltaminen

Tutor

Arviointi

Teoria

Verkkosovellukset

Tutoriaalit

Tietoympäristö

Ongelma

Lähteet

Boud, D. & Feletti, G. (1999) Ongelmalähtöisen oppimisen muuttuvat kasvot. Teoksessa: D. Boud & G. Feletti (toim.) Ongelmalähtöinen oppiminen. Uusi tapa oppia. Helsinki: Terra Cognita

Helelä, M. & Fagerholm, H. (2008). Tracing the Roles of the PBL Tutor. A Journey of Learning. Haaga-Helia Publication Series. Discussion 10/2008. Helsinki: Haaga-Helia University of Applied Sciences.  Kommentit

 |  Katso historia  |
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy
Copyright 2010 Probell ry
Rekisteriseloste | Käyttöehdot